CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.006873.000.00.00.H10 - 13. Công nhận hạng/ công nhận lại hạng nhà chung cư Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 406 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.006876.000.00.00.H10 - 14. Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 405 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.010006.000.00.00.H10 - 4. Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất liền kề với nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại khoản 2 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 272 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.010007.000.00.00.H10 - 5. Giải quyết chuyển quyền sử dụng đất đối với nhà ở xây dựng trên đất trống trong khuôn viên nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 3 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 270 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.010009.000.00.00.H10 - 6. Công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh (trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật về đầu tư) Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 296 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.007748.000.00.00.H10 - 1. Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 588 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.007750.000.00.00.H10 - 2. Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 693 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.010005.000.00.00.H10 - 3. Giải quyết bán phần diện tích nhà đất sử dụng chung đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 71 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 497 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.007762.000.00.00.H10 - 7. Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 569 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.007763.000.00.00.H10 - 8. Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 819 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.007764.000.00.00.H10 - 9. Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 1386 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.007765.000.00.00.H10 - 10. Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 1035 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.007766.000.00.00.H10 - 12. Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 584 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.007767.000.00.00.H10 - 11. Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Sở Xây dựng Nhà ở và Công sở 526 4 Nộp hồ sơ mức 4