CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.009788.000.00.00.H10 - 5. Cho ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình đối với công trình xây dựng nằm trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 271 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.009791.000.00.00.H10 - 6. Cho ý kiến về việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế nhưng có nhu cầu sử dụng tiếp (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ) Sở Xây dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 280 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.009794.000.00.00.H10 - 1. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyến kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành. Sở Xây dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 1503 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.001116.000.00.00.H10 - 2. Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng. Sở Xây dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 574 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.002515.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động Sở Xây dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 1098 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.002621.000.00.00.H10 - 3. Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp xây dựng do UBND cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin Sở Xây dựng Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 1544 4 Nộp hồ sơ mức 4