# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 35312 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 42298 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 41913 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 40838 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 44224 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Xã Thuận Lợi Lao động - TBXH (X) 45665 Một phần Nộp hồ sơ
7 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Xã Thuận Lợi Hộ tịch (X) 37052 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000976.000.00.00.H10 - 43.1. (Chỉnh lý trang 4) Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Xã Thuận Lợi Đất đai - QĐ3100 4368 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000773.000.00.00.H10 - 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). Xã Thuận Lợi Quân sự (X) 23976 Một phần
10 2.000010.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). Xã Thuận Lợi Quân sự (X) 24819 Một phần
11 2.000464.000.00.00.H10 - Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. Xã Thuận Lợi Quân sự (X) 24636 Một phần
12 1.003340.000.00.00.H10 - 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết Xã Thuận Lợi Quân sự (X) 24144 Một phần
13 1.003604.000.00.00.H10 - 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết Xã Thuận Lợi Quân sự (X) 24135 Một phần
14 1.001720.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến Xã Thuận Lợi Quân sự (X) 24794 Một phần
15 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Xã Thuận Lợi Quân sự (X) 24951 Một phần
16 1.001771.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung Xã Thuận Lợi Quân sự (X) 24837 Một phần
17 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu Xã Thuận Lợi Quân sự (X) 27440 Một phần
18 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Xã Thuận Lợi Giao thông vận tải (X) 32456 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. Xã Thuận Lợi Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30714 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. Xã Thuận Lợi Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30947 Toàn trình Nộp hồ sơ