Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) (Nhóm A) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 50 373 Nộp hồ sơ mức 4
2 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (Nhóm B) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 25 311 Nộp hồ sơ mức 4
3 2.1 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) (Nhóm A) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 30 326 Nộp hồ sơ mức 3
4 2.2 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (cấp tỉnh) (Nhóm B, C) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 25 286 Nộp hồ sơ mức 3
5 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (Nhóm A) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 30 121 Nộp hồ sơ mức 3
6 3. Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 10 50 Nộp hồ sơ mức 4
7 Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 50 51 Nộp hồ sơ mức 4
8 5. Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 35 42 Nộp hồ sơ mức 4
9 Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 35 97 Nộp hồ sơ mức 4
10 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất (Nhóm B, C) Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (ppp) 25 95 Nộp hồ sơ mức 3