Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Thông báo thành lập quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Sở Kế hoạch và Đầu tư Doanh nghiệp nhỏ và vừa 15 1004 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Doanh nghiệp nhỏ và vừa 15 535 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Doanh nghiệp nhỏ và vừa 15 498 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Doanh nghiệp nhỏ và vừa 15 532 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các nhà đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Doanh nghiệp nhỏ và vừa 15 524 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn Sở Kế hoạch và Đầu tư Doanh nghiệp nhỏ và vừa 15 508 Nộp hồ sơ mức 4