TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 3.000020.000.00.00.H10 - 1. Miễn, giảm tiền thuê đất trong khu kinh tế Ban quản lý Khu kinh tế Quản lý Công sản (BQL) 196 Toàn trình Nộp hồ sơ