Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị. Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 10 359 Nộp hồ sơ mức 3
2 Quyết định và công bố giá trị doanh nghiệp. Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 270 265 Nộp hồ sơ mức 3
3 Phê duyệt phương án cổ phần hóa. Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp 90 235 Nộp hồ sơ mức 3