TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Xã Bù Nho Hộ tịch (X) 44443 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND Xã Bù Nho Hộ tịch (X) 24260 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND Xã Bù Nho Hộ tịch (X) 23785 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000010.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND Xã Bù Nho Quân sự (X) 23877 Một phần
5 2.000773.000.00.00.H10 - 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND Xã Bù Nho Quân sự (X) 23013 Một phần
6 1.003604.000.00.00.H10 - 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết UBND Xã Bù Nho Quân sự (X) 23222 Một phần
7 1.003340.000.00.00.H10 - 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND Xã Bù Nho Quân sự (X) 23255 Một phần
8 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND Xã Bù Nho Quân sự (X) 26494 Một phần
9 1.001805.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND Xã Bù Nho Quân sự (X) 24485 Một phần
10 1.001771.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung UBND Xã Bù Nho Quân sự (X) 24001 Một phần
11 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND Xã Bù Nho Quân sự (X) 24096 Một phần
12 1.001748.000.00.00.H10 - 5. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. UBND Xã Bù Nho Quân sự (X) 23519 Một phần
13 2.000029.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần). UBND Xã Bù Nho Quân sự (X) 22337 Một phần
14 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND Xã Bù Nho Giao thông vận tải (X) 31575 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.003970.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Xã Bù Nho Giao thông vận tải (X) 32303 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.003930.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Xã Bù Nho Giao thông vận tải (X) 30902 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND Xã Bù Nho Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29737 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND Xã Bù Nho Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28681 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Bù Nho Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28478 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001085.000.00.00.H10 - 5. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Xã Bù Nho Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 28891 Toàn trình Nộp hồ sơ