TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 42959 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 44427 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 39711 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 38780 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 35959 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Xã Tân Tiến Đất đai (X) 27075 Một phần
7 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 23719 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 34182 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 34121 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004946.000.00.00.H10 - 43. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 41118 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 40749 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 39750 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010833.000.00.00.H10 - 30. Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 21392 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 22799 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 22901 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Tân Tiến Nông nghiệp và PTNT (X) 22894 Một phần Nộp hồ sơ
17 2.000942.000.00.00.H10 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Tân Tiến Chứng thực 24877 Một phần
18 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 24199 Một phần Nộp hồ sơ
19 1.003622.000.00.00.H10 - 3. Thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã) UBND Xã Tân Tiến Văn hóa thể thao (X) 18931 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.000794.000.00.00.H10 - 7. Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở UBND Xã Tân Tiến Văn hóa thể thao (X) 19013 Toàn trình Nộp hồ sơ