Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch bảo vệ môi trường UBND Xã Tân Tiến Tài nguyên & Môi trường (H) 10 3431 Nộp hồ sơ mức 3
2 4. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu UBND Xã Tân Tiến Tài nguyên & Môi trường (H) 15 1457
3 5. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. UBND Xã Tân Tiến Tài nguyên & Môi trường (H) 20 2229
4 6. Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam UBND Xã Tân Tiến Tài nguyên & Môi trường (H) 20 1856
5 7. Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện UBND Xã Tân Tiến Tài nguyên & Môi trường (H) 20 1926
6 10. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất UBND Xã Tân Tiến Tài nguyên & Môi trường (H) 30 1845
7 13. Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất UBND Xã Tân Tiến Tài nguyên & Môi trường (H) 22 1276
8 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND Xã Tân Tiến Chứng thực 1 37793
9 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Tân Tiến Chứng thực 1 36657
10 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận UBND Xã Tân Tiến Chứng thực 1 10975
11 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Xã Tân Tiến Chứng thực 1 38007
12 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Xã Tân Tiến Chứng thực 1 21238
13 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Tân Tiến Chứng thực 1 21218
14 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Xã Tân Tiến Chứng thực 1 12605
15 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Xã Tân Tiến Chứng thực 1 21202
16 Chứng thực di chúc UBND Xã Tân Tiến Chứng thực 1 30028
17 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND Xã Tân Tiến Chứng thực 1 33542
18 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Tân Tiến Chứng thực 1 63143
19 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Xã Tân Tiến Chứng thực 1 33516
20 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND Xã Tân Tiến Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 10 11000 Nộp hồ sơ mức 4