CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 35127 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 33159 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 54104 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 26662 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 17638 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND Xã Bình Thắng Hộ tịch (X) 17251 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 51463 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.010810.000.00.00.H10 - 4. Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 28997 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 32496 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.001753.000.00.00.H10 - 25. Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 37845 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 36263 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 29110 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 28454 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.010824.000.00.00.H10 - 13.1. Trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng phí, trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 22594 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 22506 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 32055 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 31450 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 2.001947.000.00.00.H10 - 31. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND Xã Bình Thắng Lao động - TBXH (X) 39723 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Xã Bình Thắng Đất đai (X) 37868 2
20 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND Xã Bình Thắng Giao thông vận tải (X) 22703 4 Nộp hồ sơ mức 4