# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND phường Long Thủy Hộ tịch (X) 64167 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND phường Long Thủy Hộ tịch (X) 37021 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND phường Long Thủy Hộ tịch (X) 25162 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND phường Long Thủy Hộ tịch (X) 24666 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND phường Long Thủy Đất đai (X) 38138 Một phần
6 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND phường Long Thủy Đất đai (X) 28177 Một phần
7 2.000010.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND phường Long Thủy Quân sự (X) 24768 Một phần
8 2.000773.000.00.00.H10 - 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND phường Long Thủy Quân sự (X) 23955 Một phần
9 2.000464.000.00.00.H10 - Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND phường Long Thủy Quân sự (X) 24617 Một phần
10 1.003604.000.00.00.H10 - 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết UBND phường Long Thủy Quân sự (X) 24114 Một phần
11 1.003340.000.00.00.H10 - 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND phường Long Thủy Quân sự (X) 24118 Một phần
12 1.001821.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND phường Long Thủy Quân sự (X) 27410 Một phần
13 1.001771.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung UBND phường Long Thủy Quân sự (X) 24821 Một phần
14 1.001763.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND phường Long Thủy Quân sự (X) 24936 Một phần
15 1.001720.000.00.00.H10 - 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến UBND phường Long Thủy Quân sự (X) 24774 Một phần
16 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND phường Long Thủy Giao thông vận tải (X) 32434 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.000509.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động tín ngưỡng. UBND phường Long Thủy Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30690 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND phường Long Thủy Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30923 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001055.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung. UBND phường Long Thủy Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29599 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001078.000.00.00.H10 - 4. Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND phường Long Thủy Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 29341 Toàn trình Nộp hồ sơ