THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000282.000.00.00.H10 - 8. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bảo trợ xã hội 753 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.000477.000.00.00.H10 - 10. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Trung tâm Bảo trợ Xã hội Bảo trợ xã hội 669 Toàn trình Nộp hồ sơ