Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 1 2626 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 3 2418 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng (đi) Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 12 12280 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 15 4091 Nộp hồ sơ mức 4
5 6. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 5 4881 Nộp hồ sơ mức 4
6 7. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 3 5448 Nộp hồ sơ mức 4
7 8. Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 1 6091 Nộp hồ sơ mức 4
8 9. Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 6 4802 Nộp hồ sơ mức 4
9 10. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 1,25 4257 Nộp hồ sơ mức 4
10 11. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 3,5 4155 Nộp hồ sơ mức 4
11 12. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 3,5 4070 Nộp hồ sơ mức 4
12 13. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 10 4235 Nộp hồ sơ mức 4
13 14. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 10 4966 Nộp hồ sơ mức 4
14 15. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 8 3428 Nộp hồ sơ mức 4
15 19. Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 5 2471 Nộp hồ sơ mức 4
16 20. Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 5 2381 Nộp hồ sơ mức 4
17 21. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 17 2121 Nộp hồ sơ mức 4
18 22. Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 2 9504 Nộp hồ sơ mức 4
19 23. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 3 955
20 24. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19 Huyện Hớn Quản Lao động - TBXH (H) 6 1002 Nộp hồ sơ mức 4