Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 7 777 Nộp hồ sơ mức 4
2 Cấp giấy phép xuất bản Bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 5 955 Nộp hồ sơ mức 4
3 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản Bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 5 739 Nộp hồ sơ mức 4
4 Cho phép họp báo (trong nước). Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 1 1380 Nộp hồ sơ mức 4
5 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí 2 445 Nộp hồ sơ mức 4