TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000390.000.00.00.H10 - 5. Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 387 Một phần
2 1.000404.000.00.00.H10 - 10. Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 710 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.000614.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 716 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.000588.000.00.00.H10 - 3. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 907 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001840.000.00.00.H10 - 7. Thu hồi Giấy ĐKHĐ của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP) Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 464 Một phần
6 1.001840.000.00.00.H10 - 8. Thu hồi Giấy ĐKHĐ của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh (Trong trường hợp Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn ). Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 445 Một phần
7 1.000426.000.00.00.H10 - 9. Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 879 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.000390.000.00.00.H10 - 11. Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật. Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 692 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.000627.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Tư vấn pháp luật 988 Toàn trình Nộp hồ sơ