TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.011382.000.00.00.H10 - 15. Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công đã chuyển ra Sở Lao động TB&XH Người có công 112 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.010801.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 763 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.010813.000.00.00.H10 - 7. Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình Sở Lao động TB&XH Người có công 594 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010828.000.00.00.H10 - 11. Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng Sở Lao động TB&XH Người có công 615 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010830.000.00.00.H10 - 13. Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 463 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010809.000.00.00.H10 - 6. Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động TB&XH Người có công 1687 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010807.000.00.00.H10 - 4. Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an Sở Lao động TB&XH Người có công 2138 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010808.000.00.00.H10 - 5. Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Sở Lao động TB&XH Người có công 709 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010826.000.00.00.H10 - 10. Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao động TB&XH Người có công 1673 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.010822.000.00.00.H10 - 8. Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên Sở Lao động TB&XH Người có công 1597 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010831.000.00.00.H10 - 14. Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh Sở Lao động TB&XH Người có công 647 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010806.000.00.00.H10 - 3. Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Sở Lao động TB&XH Người có công 1274 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010823.000.00.00.H10 - 9. Hưởng lại chế độ ưu đãi Sở Lao động TB&XH Người có công 1604 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010802.000.00.00.H10 - 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động TB&XH Người có công 1566 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010829.000.00.00.H10 - 12. Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 980 Toàn trình Nộp hồ sơ