CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.005190.000.00.00.H10 - 116. Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công thương Dịch vụ thương mại 1123 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.000110.000.00.00.H10 - 117. Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Sở Công thương Dịch vụ thương mại 657 4 Nộp hồ sơ mức 4