CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001931.000.00.00.H10 - 27. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 4754 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.001762.000.00.00.H10 - 28. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 3303 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.003645.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tổ chức lễ hội Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 2692 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.003635.000.00.00.H10 - 11. Thông báo tổ chức lễ hội Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 2801 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.000440.000.00.00.H10 - 4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 2808 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.000831.000.00.00.H10 - 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 2115 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.000933.000.00.00.H10 - 5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 2149 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.008898.000.00.00.H10 - 12. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 1846 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.008899.000.00.00.H10 - 13. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 1913 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.008900.000.00.00.H10 - 14. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 1819 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.001737.000.00.00.H10 - 26. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 1516 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.001728.000.00.00.H10 - 29. Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 4653 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 2.001732.000.00.00.H10 - 30. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 4526 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.000903.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 6485 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.004648.000.00.00.H10 - 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 6272 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.004646.000.00.00.H10 - 6. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 6196 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.004644.000.00.00.H10 - 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 5899 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.004634.000.00.00.H10 - 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 4647 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.004622.000.00.00.H10 - 9. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 5867 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.003243.000.00.00.H10 - 15. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Phú Riềng Văn hóa - Thông tin 4779 4 Nộp hồ sơ mức 4