CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.007288.000.00.00.H10 - Cấp lại GPXD đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD của cấp trung ương, cấp tỉnh Thành phố Đồng Xoài Kinh tế - Hạ tầng (H) 6404 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 11059 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 8294 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 11941 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 2.001931.000.00.00.H10 - 27. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 4779 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.001762.000.00.00.H10 - 28. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thành phố Đồng Xoài Văn hóa - Thông tin 3336 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.001669.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 3374 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 2.000477.000.00.00.H10 - 7. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 2995 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.010940.000.00.00.H10 - 21. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 3637 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.010939.000.00.00.H10 - 20. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 3731 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.004946.000.00.00.H10 - 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 3965 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.004944.000.00.00.H10 - 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 3722 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 2.001942.000.00.00.H10 - 6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 3354 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 2.000559.000.00.00.H10 - Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Thành phố Đồng Xoài Y tế (H) 3902 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
15 1.001138.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Thành phố Đồng Xoài Y tế (H) 3800 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
16 2.000552.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Thành phố Đồng Xoài Y tế (H) 3742 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3
17 2.000356.000.00.00.H10 - 37. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 2570 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 2.001659.000.00.00.H10 - 6. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Thành phố Đồng Xoài Giao thông vận tải (H) 3423 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.003930.000.00.00.H10 - 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Thành phố Đồng Xoài Giao thông vận tải (H) 3401 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.006391.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Thành phố Đồng Xoài Giao thông vận tải (H) 3428 4 Nộp hồ sơ mức 4