Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2 1969 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1397 Nộp hồ sơ mức 3
3 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2 1742 Nộp hồ sơ mức 3
4 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1421 Nộp hồ sơ mức 3
5 Chuyển trường đến của bậc THCS Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2 1756 Nộp hồ sơ mức 3
6 3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại. Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1350 Nộp hồ sơ mức 3
7 Chuyển trường đi của bậc THCS Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 2 2049 Nộp hồ sơ mức 3
8 4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1372 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1717 Nộp hồ sơ mức 3
10 5. Giải thể trường trung học cơ sở Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1378 Nộp hồ sơ mức 3
11 6. Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú. Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1343 Nộp hồ sơ mức 3
12 7. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1288 Nộp hồ sơ mức 3
13 8. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1388 Nộp hồ sơ mức 3
14 9. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú. Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1264 Nộp hồ sơ mức 3
15 10. Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1359 Nộp hồ sơ mức 3
16 11. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1368 Nộp hồ sơ mức 4
17 12. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1280 Nộp hồ sơ mức 4
18 13. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1343 Nộp hồ sơ mức 3
19 14. Thủ tục giải thể trường tiểu học Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1372 Nộp hồ sơ mức 3
20 15. Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Thành phố Đồng Xoài Giáo dục - Đào tạo (H) 10 1289 Nộp hồ sơ mức 3