THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000477.000.00.00.H10 - 7. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 4018 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.010940.000.00.00.H10 - 21. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 4887 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.010939.000.00.00.H10 - 20. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 4765 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.002284.000.00.00.H10 - 23. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 2263 Một phần
5 1.004946.000.00.00.H10 - 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 5254 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.004944.000.00.00.H10 - 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 5077 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.001942.000.00.00.H10 - 6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 4509 Một phần Nộp hồ sơ
8 2.000777.000.00.00.H10 - 13. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 6597 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001960.000.00.00.H10 - 11. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 7953 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000298.000.00.00.H10 - 16. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 6570 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010590.000.00.00.H10 - 3. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 14814 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000282.000.00.00.H10 - 8. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 5153 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010591.000.00.00.H10 - 4. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 6450 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010832.000.00.00.H10 - 12. Thăm viếng mộ liệt sĩ Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 8336 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000294.000.00.00.H10 - 17. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 7211 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.000684.000.00.00.H10 - 18. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện cấp Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 5676 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.010827.000.00.00.H10 - 9. Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 7004 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.000669.000.00.00.H10 - 15. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 6396 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.000291.000.00.00.H10 - 14. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 6498 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.010938.000.00.00.H10 - 19. Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Thị xã Bình Long Lao động - TBXH (H) 7008 Toàn trình Nộp hồ sơ