Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Chuyển trường đến của bậc tiểu học Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2 2192 Nộp hồ sơ mức 3
2 1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1570 Nộp hồ sơ mức 3
3 Chuyển trường đi của bậc tiểu học Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2 1933 Nộp hồ sơ mức 3
4 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1593 Nộp hồ sơ mức 3
5 Chuyển trường đến của bậc THCS Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2 1931 Nộp hồ sơ mức 3
6 3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại. Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1522 Nộp hồ sơ mức 3
7 Chuyển trường đi của bậc THCS Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 2 2266 Nộp hồ sơ mức 3
8 4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1545 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1891 Nộp hồ sơ mức 3
10 5. Giải thể trường trung học cơ sở Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1579 Nộp hồ sơ mức 3
11 6. Thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú. Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1517 Nộp hồ sơ mức 3
12 7. Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1468 Nộp hồ sơ mức 3
13 8. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1584 Nộp hồ sơ mức 3
14 9. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú. Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1445 Nộp hồ sơ mức 3
15 10. Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1531 Nộp hồ sơ mức 3
16 11. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1550 Nộp hồ sơ mức 4
17 12. Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 15 1442 Nộp hồ sơ mức 4
18 13. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1526 Nộp hồ sơ mức 3
19 14. Thủ tục giải thể trường tiểu học Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 16 1572 Nộp hồ sơ mức 3
20 15. Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng Thị xã Bình Long Giáo dục - Đào tạo (H) 10 1458 Nộp hồ sơ mức 3