Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp mới chứng minh nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 10 1581
2 2. Đổi chứng minh nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 10 1630
3 3. Cấp lại chứng minh nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 10 1555
4 1. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 5 1630 Nộp hồ sơ mức 3
5 2. Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 4 1605 Nộp hồ sơ mức 3
6 3. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 4 1655 Nộp hồ sơ mức 3
7 1. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 30 1014
8 2. Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 60 1065
9 1. Cấp đăng ký, cấp biển số xe (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 2 1049
10 2. Đăng ký sang tên xe trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện Thị xã Bình Long Công an (H) 2 1066
11 3. Đăng ký sang tên di chuyển đi khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện Thị xã Bình Long Công an (H) 2 1045
12 4. Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến tại Công an cấp huyện Thị xã Bình Long Công an (H) 2 1045
13 5. Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Thị xã Bình Long Công an (H) 7 1032
14 6. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện Thị xã Bình Long Công an (H) 30 1202
15 7. Đăng ký xe tạm thời (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 1 1080
16 8. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 2 1060
17 1. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 15 1052
18 2. Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 7 1166
19 3.Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 7 1058
20 4.Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp huyện) Thị xã Bình Long Công an (H) 3 1065