CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001659.000.00.00.H10 - 6. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 3386 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.003930.000.00.00.H10 - 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 3361 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.006391.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 3392 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.003970.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 3462 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.004002.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 3288 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.004047.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Huyện Bù Gia Mập Giao thông vận tải (H) 3425 4 Nộp hồ sơ mức 4