CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001931.000.00.00.H10 - 27. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 4779 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.001762.000.00.00.H10 - 28. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 3336 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 3.000182.000.00.00.H10 - 12. Tuyển sinh trung học cơ sở Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3734 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.002482.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 4087 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.002483.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Thị xã Phước Long Giáo dục - Đào tạo (H) 3804 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.000364.000.00.00.H10 - 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3225 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.000804.000.00.00.H10 - 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3163 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 2.000374.000.00.00.H10 - 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3298 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.000385.000.00.00.H10 - 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3157 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.000843.000.00.00.H10 - 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3206 3 Nộp hồ sơ mức 3
11 2.000402.000.00.00.H10 - 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3234 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.000414.000.00.00.H10 - 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3184 3 Nộp hồ sơ mức 3
13 1.003817.000.00.00.H10 - 29. Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3061 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.003693.000.00.00.H10 - 28. Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3099 3 Nộp hồ sơ mức 3
15 1.003719.000.00.00.H10 - 27. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3136 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.005201.000.00.00.H10 - 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3103 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.005358.000.00.00.H10 - 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3126 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.005202.000.00.00.H10 - 24. Quỹ tự giải thể Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3129 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.005203.000.00.00.H10 - 23. Đổi tên quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3156 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.005204.000.00.00.H10 - 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Thị xã Phước Long Nội vụ (H) 3161 4 Nộp hồ sơ mức 4