CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001931.000.00.00.H10 - 27. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 4778 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.001762.000.00.00.H10 - 28. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 3334 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.003645.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tổ chức lễ hội Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 2717 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.003635.000.00.00.H10 - 11. Thông báo tổ chức lễ hội Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 2826 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.000440.000.00.00.H10 - 4. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 2835 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.000831.000.00.00.H10 - 2. Cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 2140 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.000933.000.00.00.H10 - 5. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 2176 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.008898.000.00.00.H10 - 12. Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 1873 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.008899.000.00.00.H10 - 13. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 1936 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.008900.000.00.00.H10 - 14. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 1847 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.001737.000.00.00.H10 - 26. Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 1548 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 2.001728.000.00.00.H10 - 29. Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 4689 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 2.001732.000.00.00.H10 - 30. Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 4552 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.000903.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 6520 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.004648.000.00.00.H10 - 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 6303 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.004646.000.00.00.H10 - 6. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 6228 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.004644.000.00.00.H10 - 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 5923 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.004634.000.00.00.H10 - 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 4673 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.004622.000.00.00.H10 - 9. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 5891 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.003243.000.00.00.H10 - 15. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Thị xã Phước Long Văn hóa - Thông tin 4804 4 Nộp hồ sơ mức 4