TIN MỚI:

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010939.000.00.00.H10 - 20. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 4685 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.004946.000.00.00.H10 - 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 5165 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.004944.000.00.00.H10 - 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 5008 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001942.000.00.00.H10 - 6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 4439 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.002284.000.00.00.H10 - 23. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 2183 Một phần
6 2.000477.000.00.00.H10 - 7. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 3941 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010940.000.00.00.H10 - 21. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 4804 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010827.000.00.00.H10 - 9. Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 6915 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.000669.000.00.00.H10 - 15. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 6296 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000291.000.00.00.H10 - 14. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Nội vụ - Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 6401 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010938.000.00.00.H10 - 19. Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 6909 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010592.000.00.00.H10 - 5. Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 6354 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004959.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 7035 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000777.000.00.00.H10 - 13. Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 6504 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001960.000.00.00.H10 - 11. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 7855 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 2.000298.000.00.00.H10 - 16. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 6469 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.010590.000.00.00.H10 - 3. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 14686 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.000282.000.00.00.H10 - 8. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 5058 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.010591.000.00.00.H10 - 4. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 6350 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.010832.000.00.00.H10 - 12. Thăm viếng mộ liệt sĩ Huyện Đồng Phú Lao động - TBXH (H) 8231 Một phần Nộp hồ sơ