TIN MỚI:

CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000880.000.00.00.H10 - 33.2 Đăng ký biến động QSDĐ, quyền SHTS gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá QSDĐ, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSDĐ, tài sản gắn liền với đất của hộ GĐ, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa QSDĐ vào doanh nghiệp (Cấp mới)(Không thuế) Huyện Bù Đốp Đất đai 3294 Một phần
2 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Huyện Bù Đốp Hộ tịch (H) 12399 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.009993.000.00.00.H10 - 11. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Huyện Bù Đốp Kinh tế - Hạ tầng (H) 3419 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.001261.000.00.00.H10 - Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Huyện Bù Đốp Công thương 4626 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.001240.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Huyện Bù Đốp Công thương 4412 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000889.000.00.00.H10 - 32.3. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, Trường hợp Công ty Chuyển quyền cho cá nhân, đã thục hiện xong nghĩa vụ tài chính (Cấp mới Giấy chứng nhận).Tổngsốngàyxửlý: 10 ngày Huyện Bù Đốp Đất đai 8901 Một phần
7 2.000955.000.00.00.H10 - Chỉnh lý trang 3 và 4 : Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở Huyện Bù Đốp Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 3418 Một phần
8 1.003877.000.00.00.H10 - Không nộp thuế: Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Huyện Bù Đốp Đất đai vùng sâu vùng xa (Bỏ) 3513 Một phần
9 2.000880.000.00.00.H10 - 33.3. (theo QĐ 1632) Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổchức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, củ nhóm người sử dụngđất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp (Chỉnh lý Trang 3,4-Không thuế). Tổng số ngày xử lý: 7 ngày Huyện Bù Đốp Đất đai 4909 Một phần
10 2.002482.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 5031 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.004442.000.00.00.H10 - 13. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 4713 Một phần Nộp hồ sơ
12 1.004475.000.00.00.H10 - 15. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 4448 Một phần Nộp hồ sơ
13 2.001809.000.00.00.H10 - 16. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 4415 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.004545.000.00.00.H10 - 24. Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 4331 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001824.000.00.00.H10 - 27. Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 4315 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.004552.000.00.00.H10 - 8. Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 4386 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.004439.000.00.00.H10 - 28. Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 4321 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.004496.000.00.00.H10 - 23. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 3681 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.006444.000.00.00.H10 - 3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2790 Một phần Nộp hồ sơ
20 1.004515.000.00.00.H10 - 5. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ Huyện Bù Đốp Giáo dục - Đào tạo (H) 2836 Một phần Nộp hồ sơ