TIN MỚI:

Hướng dẫn điền phiếu đánh giá hài lòng

1

Để cải thiện chất lượng phục vụ đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp của Trung tâm Hành chính công, xin ông (bà) cho ý kiến đánh giá về việc thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm, thông tin cá nhân của người góp ý (nếu có) sẽ được bảo mật.

Ông (bà) có thể điền thông tin khảo sát tại địa chỉ :
http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/danh-gia-su-hai-long
hoặc bấm vào mục [ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG ]

2

Điền mã hồ sơ hoặc Email vào ô trống (mã hồ sơ là số nằm trên mã vạch phiếu tiếp nhận) 

3

 Điền thông tin theo mẫu và bấm nút [Gửi đi]