Đổi mật khẩu

1

Cá nhân/Tổ chức đăng nhập vào hệ thống, Click chọn vào tên đăng nhập trên góc phải màn hình hệ thống.

2

Cá nhân/Tổ chức chọn Quản lý tài khoản sau đó chọn tab Thay đổi mật khẩu. Nhập lại mật khẩu cũ và mật khẩu mới muốn thay đổi (tối thiểu 6 ký tự) và click Đổi mật khẩu. Mật khẩu mới được thiết lập và có tác dụng cho lần đăng nhập kế tiếp.

 

TIN LIÊN QUAN

1
29 Tháng Chín 2017

Hướng dẫn sử dụng