Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Tra cứu kết quả CCCD thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công - Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

THÔNG BÁO MỚI

Tin mới nhất

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

Quy trình

Bước 1: Tra cứu thủ tục, tải biểu mẫu (xem hướng dẫn chi tiết)

Bước 2: Đăng ký tài khoản (xem hướng dẫn chi tiết)

Bước 3: Đăng nhập  (xem hướng dẫn chi tiết)

Bước 4: Nộp hồ sơ (xem hướng dẫn chi tiết)

(Nếu có) Bước 5: Bổ sung hồ sơ, nộp lệ phí(xem hướng dẫn chi tiết)

Bước 6: Xác nhận nộp hồ sơ (xem hướng dẫn chi tiết)

Bước 8: Nhận kết quả 

Bước 9: Đánh giá sự hài lòng (xem chi tiết)

TIN LIÊN QUAN

2
29 Tháng Chín 2017

Đổi mật khẩu

3
29 Tháng Chín 2017

Hướng dẫn sử dụng