CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. Xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 29993 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 30967 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 31451 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 28483 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 31126 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 38363 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.010820.000.00.00.H10 - 11. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 31572 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.001731.000.00.00.H10 - 27. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 31797 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.001653.000.00.00.H10 - 35. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 38275 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.001699.000.00.00.H10 - 34. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 41036 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.001257.000.00.00.H10 - 16. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 29485 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.010803.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 30174 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.010817.000.00.00.H10 - 8. Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 31510 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.010816.000.00.00.H10 - 7. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 32426 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 32608 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.010814.000.00.00.H10 - 21. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 14026 4 Nộp hồ sơ mức 4