CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ Xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 31983 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con Xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 32540 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 29520 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 32145 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch Xã Tân Hưng Hộ tịch (X) 39492 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.010820.000.00.00.H10 - 11. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 32581 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001731.000.00.00.H10 - 27. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 32892 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001653.000.00.00.H10 - 35. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 39315 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001699.000.00.00.H10 - 34. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 42344 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001257.000.00.00.H10 - 16. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 30454 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010803.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 31285 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010817.000.00.00.H10 - 8. Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 32608 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010816.000.00.00.H10 - 7. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 33603 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 33621 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010814.000.00.00.H10 - 21. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Xã Tân Hưng Lao động - TBXH (X) 15167 Toàn trình Nộp hồ sơ